خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار تا پیش از شناختن درست و کامل کسی،با فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم

/ 5 نظر / 7 بازدید
محسن

چه دعای خوبی[گل]

الناز

حاج خانوم مسالته؟؟؟ اجازه هست از منبرتون کسب فیض کنیم؟ [چشمک]

شمارش؟! در انتخابات دوره قبلي حدود50% از واجدين شرايط يا رأي ندادند يا رأي باطله دادند. امروز هم فهرستهايي معرفي شده و مي شمارند كه با 25% وارد مجلس مي شوند و مي دانند كه با 50% رأي مخالف وارد مجلس نمي شوند.

شمارش؟! در انتخابات دوره قبلي حدود50% از واجدين شرايط يا رأي ندادند يا رأي باطله دادند. امروز هم فهرستهايي معرفي شده و مي شمارند كه با 25% وارد مجلس مي شوند و مي دانند كه با 50% رأي مخالف وارد مجلس نمي شوند.

شمارش؟! در انتخابات دوره قبلي حدود50% از واجدين شرايط يا رأي ندادند يا رأي باطله دادند. امروز هم فهرستهايي معرفي شده و مي شمارند كه با 25% وارد مجلس مي شوند و مي دانند كه با 50% رأي مخالف وارد مجلس نمي شوند.