دانه باشيم نه سيب

در ميان هر سيب

دانه محدوی ست

در دل هر دانه،سيب نامحدود

چيستانی ست عجيب

دانه باشيم،نه سيب.

                              مجتبا کاشانی

/ 9 نظر / 6 بازدید
اشتباه عشق

سلام گل قشنگ ... به به .. چه بوئی ... نسترن چه زیباست ... سعی کن بیشتر بنویسی.. فردا تمام لحظه هایت آفتابی باد . .. تا بعد...

حسام

چه بگويم . خيلی قشنگ بود

farhad yalda

عطر سيب اما در دانه نيست.هست؟

mardemahi gir

حکايت ،حکايت آدم و دلش است .همه احساسات آدمی از دلشه اما کسی اونو نمی بينه بجز....

مرتضا

آيا سيب همان سيو است؟

جیم کری

شعری با معنی عمیق حکایت از دل بزرگ تو