سلام سلام سلام05.gif

ديگه دلم داشت ميمرد .همه بنويسن به جز من! 02.gif

نخير من مگه ميتونم. الان دور آخر همه بکوب ميخونن . مثل من! البته من بهتر03.gif

دعا کنيد شاخ اين کنکورو بشگنم. تا قسمت چی باشه.33.gif!

در ضمن شرمنده فرموديد در باره ی نوشته ی پائين 08.gif کلی ذوق مرگ شدم10.gif

اينم يه دعا برای هممون:

                              الهی روامدار که پنهان ما از پيدا ما نا ستوده تر 

                             و در ورای صورت آراستهی ما سيرتی زشت و

                                          ناهموار نهفته باشد.19.gif    امام سجاد(ع)

/ 4 نظر / 3 بازدید
Iman

بانو ..خوب مينويسی...بيا جای منم بنويس

Iman

حرفای دلم تموم شده ..نميخوام از رو هوس چيزی بنويسم

حامین

بزن بشکون منم هستم!!! من برگشتم!!