روزگار!

سلام10.gif

...

امروز مسافر مون اومد

...هم خوشحالم01.gif هم ناراحت02.gif....خوشحاليم که معلومه اما ناراحتيم از چيه؟

می دونيد که امتحانات پايان ترم داره شروع ميشه22.gif ..منم که قربونش کل ترم خوردم و خوابيدم05.gif ...حالا يادم افتاده که بايد درس بخونم11.gif... و چون بايد درس بخونم نمی تونم زياد با مسافرامون بيرون برم02.gif...

اين چند وقت هم که مثل اين بچه اکتيوا 16.gifهر روز کلاس ميرم سه روز زبان

..سه روزه ديگه کلاس خبر يا روز نامه نگاری...خدايی ايول دارم08.gif ...درس که نمی خونم و نخوندم ،کلاس اضافه هم ميرم09.gif...

خلاصش قرار تمام واحدای اين ترم رو يه باره ديگه بگيرم

22.gifو اگه شد و خدا يه نظری33.gif به منه تنبل انداخت بتونم بالاخره پاس کنم32.gif...دانشگاهم شده دردسرا12.gif

دوستون دارم يه عالم هر چی بگم بازم کمه

.. 

/ 4 نظر / 6 بازدید
کمی آزادی

اول شدن هم خيلی خوبه ها! بهر حال درسات رو هم بخون مهمون داری هم بکن.

خونه آخر

سلام نسترن بانـــو . درس هم نخوندی نخوندی ما که خونديم چه شديم ؟ به نظر من با مهموناتون برو خارج از خارج به داخل نگاه کن .

نگار

ای بابا ، تازه شدی عين من ، به جان خودم اين ترم اولين اسم ليست مشروطيا منم

مرتضا

موفق می شی.مطمئنم.